Bedre trivsel.
Bedre fælleskab.

Konfront er en digital trivsel- og undervisningsplatform, der understøtter indsatser for at styrke trivslen blandt børn, unge og voksne.

Indholdet er baseret på evidens, skaber struktur og opkvalificerer fagpersonerne i deres arbejde, både i det forebyggende, foregribende og indgribende arbejde. 

Sådan hjælper Konfront

Vejleder til den rette indsats gennem et digitalt trivselsskema.

Sikrer høj faglighed og opkvalificerer fagpersonen​.

Styrker det tværfaglige samarbejde og inddrager familien.

Hvilken indsats har du brug for?

Konfronts materiale er opdelt i tre købsmoduler – COMPASS, BOOST og COPE.

Digitalt spørgeskema, der vejleder mod den rette indsats.
TRIN 1

Forebyggende materiale til den lette og moderate trivselsindsats.
TRIN 2

Målrettede forløb til det mere specifikke og komplekse trivselsarbejde.
TRIN 3

Nyhedsblog

Webinar om barnets lov og børneinddragelse

Den 1. januar trådte “Barnets Lov” i kraft i Danmark. Den kommer til at betyde grundlæggende strukturelle ændringer i den måde, vi arbejder med børn og unge på.
I dette webinar tager en af landets førende eksperter inden for feltet, Birgitte Schjær Jensen, dig gennem lovgivningens grundprincipper, samt komme med konkrete ideer til, hvordan vi som professionelle kan styrke børneinddragelsen i vores daglige arbejde.

Læs mere »

Webinar ICD11

Vi afholder webinaret sammen med vores faste og dygtige videnspartner,
Martin Bredstrup, der er aut. børnepsykolog og specialist i børnepsykologi

Martin vil komme ind på den nyeste viden om IDC-11 i forhold til de nye diagnosekriterier indenfor ADHD.

Derudover kan du også få indsigt i, hvordan du på et tidligt tidspunkt kan igangsætte konkrete indsatser for børn med udpræget uro og opmærksomhedsvanskeligheder.

Læs mere »

Webinar om mental trivsel

Over 15 % af alle børn og unge i Danmark oplever at blive diagnosticeret med en psykisk diagnose inden de fyldte 18 år – såsom angst, depression og ADHD.

Udfordringer, der har store negative i konsekvenser for både individet, familien og samfundet. Hvordan hjælper vi disse børn og unge?

En forebyggende indsats er blandt et af de tiltag, der vil kunne hjælpe mange. Forskning viser nemlig, at tidlige, forebyggende indsatser kan modvirke udviklingen af psykiske diagnoser, og det kan være en god investering på den lange bane for børn og unge.

Webinaret handler om, hvordan vi kan arbejde forebyggende med mentale udfordringer, og hvordan tidlige indsatser kan implementeres.

Læs mere »
Specialpædagogiske indsatser og værktøjer samlet ét sted

Bruger du også meget tid på at “klippe-klistre”?
Det slipper du for med Konfront.

For vi har samlet alt det materiale, du som fagperson skal bruge, til at håndtere mistrivsel.

Med Konfront bliver det nemmere at arbejde med dem, der skal hjælpes. 

Hvad er Konfront?
Se filmen om Konfront og hvad vi brænder for, og de løsninger vi tilbyder.

Hvad siger brugerne til vores løsninger?

I filmen forklarer Morten, hvordan ham og hans kolleger arbejder systematisk med trivselsskeamer fra Compass.
Hør nærmere om, hvordan der arbejdes med materialet fra gruppetrivselsforløbet fra Boost på en specialskole.
Rikke fortæller om, hvordan materiale fra Cope understøtter hendes systematik i de samtaler, som hun har med børn på en almen folkeskole.
Laila arbejder regelmæssigt med materiale fra både Compass og Boost og fortæller om, hvordan det styrker forældresamarbejdet.